top of page
Afiş.jpg

Türkiye'nin Dijital Linç Atlası

Günümüzde linç kavramı kapsamını genişletmiş ve iletişim teknolojilerine de sirayet etmiştir. Bundan dolayı meydanlardaki fiziksel şiddetin yanına bir de dijital platformların sözlü şiddeti eklenmiştir. Linç, her dönem hayatımızın bir gerçeği olarak dijital çağın da yarası olmaya devam etmektedir ve hiçbir hukuki boyutu bulunmamasına rağmen güruhlar kişi ve kişilerin sosyal ve hukuki haklarına saldırılarda bulunmaktadır. Öyle ki bu sözlü saldılar çoğu zaman kişilerde ciddi tahribatlara neden olmasına rağmen dijital kültürün bir parçası olarak kanıksanmaya başlamıştır.

Dijital linç kültürünün ele alındığı çalışmada Aby Warburg'un "Mnemosyne Atlas" olarak isimlendirdiği çalışmalarından esinlenerek "Dijital Linç Atlasları" oluşturulmuştur. Bu kapsamda Türkiye'de yaşanan dijital linç örnekleri Twitter özelinde toplanmış ve atlas haline getirilmiştir.

Zehra Karataş

bottom of page